Nepali Movie TIMI SANGA Teaser | Samragyee RL Shah, Aakash Shrestha, Najir Husen

Nepali Movie TIMI SANGA Teaser | Samragyee RL Shah, Aakash Shrestha, Najir Husen

Naman Production (Nepal) Pvt. Ltd. Presents – New Nepali Movie TIMI SANGA, Artist: Samragyee RL Shah, Aakash Shrestha, Nazir Husen, Introducing: Sunil B.K. Releasing In Bhadra 8, August 24

Actress Karishma Manandhar and Samragyee RL Shah

Actress Karishma Manandhar and Samragyee RL Shah

Music: Rahul Mukherjee, Dipak Pathak, Rythem Kandel | Lyrics: Naresh Bhattarai, Lekhu Sahayatri, Rajesh Roy, Dipak Pathak | Singers: Madhura Bhattacharya, Laboni Chakraborty Prasai, Rahul Mukherjee, Dipak Pathak, Pramod Prasai

Najir Husem and Samragyee RL Shah | Nepali Movie TIMI SANGA

Najir Husem and Samragyee RL Shah | Nepali Movie TIMI SANGA

Choreography: kabiraj Gahatraj, Ramji Lamichhane | Editor: Banish Bikram Shah, Milan Shrestha | Cinematography: Sushil Chhetri | D.O.P: Pramod Karki | Aerial Cinematography (Drone): Hari Tiwari | Screenplay: Shishir SJB Rana, Sakar Ojha, Samundra Upreti, Sushil Chhetri | Story/Producer/Director: Shishir SJB Rana

Samragyee RL Shah and Aakash Shrestha | Nepali Movie TIMI SANGA

Samragyee RL Shah and Aakash Shrestha | Nepali Movie TIMI SANGA

Distributor: Gopal Kayastha (B.K. Films) -Valley | Distributor: DCN – Out Of Valley, Highlights Nepal -Overseas

Actress Samragyee RL Shah | Nepali Film TIMI SANGA

Actress Samragyee RL Shah | Nepali Film TIMI SANGA

Subscribe on YouTube