Kirtipur – The Legend of Kirtilakshmy


Kirtipur – The Legend of Kirtilakshmy, Nepali Movie Trailer

Directed by Praddep Khadgi, Kirtipur – The Legend of Kirtilakshmy features Sraaj Garach, Hishila Maharjan, Binod Shrestha, Anjala Nakarmi, Madandas Shrestha, Sanit Shahi, Laxmi Giri, Susheel Rajopadhyay, Manju Shrestha, Sunil Bhatarai, Surbir Pandit, Uday Bikram Shrestha, Sanjay Sharma, Laxman Timilsina, Rupendra Joshi, Binesh Shrestha

Story: Basu Pasa
Dialogue/Screen Play: Pradeep Khadgi, K.K Manandhar
Song: Susheel Rajopadhyay
Promo Music: Anjaan Shrestha
Music Director Harisaran Sayemi
Makeup Artist: Amrit Marhatha, Dipson Pariyar
Poster Designer: Bikash Khadgi
Vfx Supervisor: Santosh K.C.
Camera: Sankhar Maharjan / Nabin Joshi
Art Director: K.K. Manandhar
Assistant Director: Rabi Maharjan
Producer: Prem Khadgi, Ananta Shrestha
Executive Supervisor: Birendra Tamrakar
Director: Praddep Khadgi

SUBSCRIBE